KLUB MORAVSKÝCH SKLADATELŮ
pod záštitou ing. Petra Vokřála, primátora města Brna,
JUDr. Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje a Bc. Matěje Hollana, náměstka primátora města Brna
Patronka festivalu je emeritní rektorka JAMU a významná varhanice prof. Alena Veselá
 

Brněnský varhanní festival 2015 – 35. ročník

3. – 24. června

Cesty varhan po stopách století

Doprovodné akce

Semináře s varhanní tematikou jsou tentokráte pojaté pro širší publikum. Oslavy festivalu, osobností, nových varhan, ale i prosté setkání lidí, kteří milují nádherný nástroj, se uskuteční v areálu vily Stiassni, dříve vládní vily. U skleničky dobrého vína se něco dozvíte a také se zavzpomíná. Pokud byste si chtěli prohlédnout nové koncertní varhany na kůru v jezuitském kostele zblízka, máte jedinečnou možnost navštívit ke konci festivalu jejich odbornou prezentaci s výkladem P. Jana Martina Bejčka.

Společenské setkání k půlkulatému výročí festivalu

Festivalové reminiscence
PONDĚLÍ 8. ČERVNA 2015 V 17.00 HODIN, BRNO
V AREÁLU VILY STIASSNI (VLÁDNÍ VILA)

Společná prohlídka nově rekonstruované vily Stiassni

Seminář:

Posezení u kávy a vína, povídání o nových koncertních varhanách v Brně, o plánovaných výstavbách nových nástrojů a vše kolem varhan a hudby.


Prezentace nových varhan

Úterý 23. června v 16.00 hodin
jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie,
Beethovenova/Jezuitská ulice, Brno

Komentovaná prohlídka dokončených koncertních varhan sv. Edmunda Kampiána od varhanářské dílny Hermanna Mathise, Mathis Orgelbau, AG, spojená s odborným výkladem P. ICLic. Mgr. Jana Martina Bejčka, OSB. a představením nástroje i na kůru kostela.

Úvod Program Varhany/Organ Vstupenky Kontakt 2024 Minulé ročníky 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006